Παλαιές Πολυκατοικίες

Κατανεμητές Δαπανών Θέρμανσης

Δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης και προβλήματαarrow down

Στο δισωλήνιο σύστημα, κάθε θερμαντικό σώμα ενός διαμερίσματος βρίσκεται στην ίδια στήλη προσαγωγής και επιστροφής με τουλάχιστον ένα ακόμα σώμα ενός άλλου διαμερίσματος.

Τα προβλήματα σε έναν τέτοιο σύστημα θέρμανσης, είναι προφανή και συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Παντελής έλλειψη αυτονομίας και ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένων ωρών λειτουργίας του καυστήρα κατόπιν συμφωνίας όλων των ενοίκων. Αποτέλεσμα αυτού είναι, εκτός από τις συχνές έριδες, η αυξανόμενη κατανάλωση καυσίμου λόγω διακοπτόμενης λειτουργίας του καυστήρα και οι ανεπιθύμητες για το σπίτι και την υγεία αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.
 • Σε περίπτωση τοποθέτησης μεγαλύτερου θερμαντικού σώματος ή τοπικού θερμαντήρα συνδεδεμένου με το σύστημα θέρμανσης, το επιπλέον κόστος για την περισσότερη θέρμανση δεν το πληρώνει ο ένοικος που προέβη στην τοποθέτηση, αλλά επιμερίζεται σε όλη την πολυκατοικία.
 • Με την πάροδο των ετών, η μόνωση των σωληνώσεων μειώνεται και επομένως οι όροφοι που βρίσκονται ψηλότερα θερμαίνονται λιγότερο και πληρώνουν το ίδιο.
 • Μειώνεται η εμπορική αξία των διαμερισμάτων, ενώ άλλος ένας λόγος απαξίωσης, είναι το ότι οι ιδιοκτήτες θεωρούν σχεδόν περιττό να ελαττώσουν τις θερμικές απώλειες των διαμερισμάτων τους (π.χ. εγκατάσταση σύγχρονων κουφωμάτων με θερμοδιακοπή), καθώς η οικονομία που θα γίνει στο καύσιμο επιμερίζεται σε όλη την πολυκατοικία. Δηλαδή αυτοί υπόκεινται στην δαπάνη και επωφελούνται όλοι.
 • Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης (Π.Κ.Δ.Κ.Θ.), συντεταγμένος από Μηχανολόγο Μηχανικό, ή αν υπάρχει αυτός είναι λίγο–πολύ αυθαίρετος καθώς η σχετική νομοθεσία, ήτοι την Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) 2427/83 (ΦΕΚ Δ’ Α.Φ. 631/7 Νοε. 1985), είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μεταγενέστερη της σύνταξης του Π.Κ.Δ.Κ.Θ. Επίσης συχνά ο εν λόγω Π.Κ.Δ.Κ.Θ. δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, όπως αυτές των μακροχρόνια κλειστών διαμερισμάτων, ή την περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να απομονωθεί από την Κεντρική Θέρμανση της πολυκατοικίας.

 
Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down
 

Λόγω τού τρόπου λειτουργίας τού δισωληνίου συστήματος θέρμανσης, δεν είναι δυνατή η αυτόνομη θέρμανση των διαμερισμάτων χωρίς κάποιον αυτοματισμό που θα αυτονομεί κάθε θερμαντικό σώμα και παράλληλα θα υπολογίζει την καταναλισκόμενη θερμική ενέργεια.

Ο τρόπος λειτουργίας της αυτονόμησης με κατανεμητές δαπανών θέρμανσης στηρίζεται ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στην αυτονόμηση κάθε θερμαντικού σώματος και παράλληλα στην μέτρηση της  ενέργειας που καταναλώνει κάθε σώμα.

Κατανεμητής 1

Γι’ αυτό τοποθετείται σε κάθε καλοριφέρ:

- Μία θερμοστατική κεφαλή που επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε σώματος.

- Ένας κατανεμητής δαπάνης θέρμανσης (μετρητής), ο οποίος μετρώντας με ακρίβεια τη θερμοκρασία του σώματος και του περιβάλλοντος, υπολογίζει την ενέργεια θέρμανσης που καταναλώνεται σε κάθε σώμα.

 

 Η εγκατάσταση των μετρητών είναι μια απλή μη χρονοβόρα διαδικασία (περίπου μία ώρα ανά διαμέρισμα )  που δημιουργεί ελάχιστη όχληση στους ενοίκους και γίνεται από τα εξειδικευμένα – πιστοποιημένα συνεργεία μας σε πολύ μικρό χρόνο.

 

Πλεονεκτήματα τού συστήματος αυτονομίας με Κατανεμητές Δαπανών Θέρμανσης:

 • Θέρμανση βάσει των αναγκών εκάστου ενοίκου
 • Δίκαιη κατανομή δαπανών
 • Οικονομία καυσίμου
 • Κατ’ επιλογή θέρμανση χώρων διαμερίσματος στην επιθυμητή θερμοκρασία για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας
 • Αποφυγή διαπληκτισμών για κακόβουλες τροποποιήσεις του συστήματος θέρμανσης (όπως για παράδειγμα αλλαγή σωμάτων)
 • Εύκολη εγκατάσταση χωρίς καλωδιώσεις, χωρίς σκαψίματα, χωρίς σωληνώσεις
 • Πολύ απλή χρήση, ρυθμίζοντας απλώς την επιθυμητή θερμοκρασία εκάστου χώρου


Συνδυάστε το σύστημα των κατανεμητών δαπανών θέρμανσης με αντιστάθμιση και κυκλοφορητή inverter για περαιτέρω οικονομίαarrow down

ΑντιστάθμισηΓια την επίτευξη τού μέγιστου βαθμού οικονομίας προτείνεται η τοποθέτηση στο λεβητοστάσιο ελεγκτή θέρμανσης (αντιστάθμιση) ο οποίος ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού που διαρρέει όλη την εγκατάσταση, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Η εξοικονόμηση ενέργειας που θα γίνει με την αντιστάθμιση φτάνει το 30%.

Επίσης πρέπει να τονίσουμε  ότι η τοποθέτηση διαφορικής βαλβίδας (by pass) είναι λανθασμένη επιλογή η οποία αντί να λύνει το πρόβλημα το επιδεινώνει σε πολυκατοικίες άνω των 6 διαμερισμάτων. Σημαντικό στην αυτονόμηση των παλαιών πολυκατοικιών είναι η αντικατάσταση του υπάρχοντος κυκλοφορητή διότι αυτός προοριζόταν για την λειτουργία ολόκληρης της πολυκατοικίας συγχρόνως. Με την αυτονόμηση έχουμε τη δυνατότητα να μην λειτουργούν συγχρόνως όλα τα διαμερίσματα οπότε πρέπει να τοποθετηθεί ένας κυκλοφορητής που να εργάζεται σε διαφορετικά φορτία (inverter κυκλοφορητές).

Ο κυκλοφορητής τεχνολογίας inverter (ηλεκτρονικός κυκλοφορητής) επιτυγχάνει οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος και χαμηλό θόρυβο λειτουργίας εφόσον επιλεγεί σωστά. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου αφού δεν κυκλοφορεί συνεχώς το νερό αλλά μόνον όταν υπάρχει ζήτηση.

 
Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down
 

Ο συνδυασμός μετρητών και θερμοστατικών κεφαλών σε κάθε θερμαντικό σώμα, ο κυκλοφορητής inverter, καθώς και ο ελεγκτής αντιστάθμισης που ρυθμίζει τη θερμοκρασία τού νερού στις κεντρικές σωληνώσεις, παρέχει στο κτήριο την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, αυτονόμηση σε επίπεδο δωματίου και δίκαιη κατανομή δαπανών βάσει της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας.

 

Οικονομία

Γίνεται λόγω των παρακάτω:

 1. Όπως σε κάθε εγκατάσταση με αυτονομία, έτσι και σε αυτήν, ο καυστήρας είναι συνέχεια ανοιχτός. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται αντιοικονομικό, στην ουσία προσφέρει μια οικονομία της τάξεως του 10 – 15% αφού το νερό δεν προλαβαίνει να κρυώσει και ο καυστήρας δεν δουλεύει άσκοπα για να προθερμάνει το νερό στην απαιτούμενη θερμοκρασία (75οC – 90oC) .
 2.  Με την ορθολογιστική χρήση των θερμαντικών σωμάτων μπορούμε να εξοικονομήσουμε μία πρόσθετη οικονομία που ξεκινάει από 10% και η εμπειρία μας λέει ότι μπορεί να φτάσει το 40% ή και παραπάνω, αφού ο κάθε ένοικος πλέον ξέρει ότι θα πληρώσει για όσο ακριβώς καταναλώσει και παράλληλα μπορεί να προσαρμόσει τη θέρμανση στις ανάγκες του. Μπορούμε δηλαδή να λειτουργούμε τα θερμαντικά σώματα των διαφόρων χώρων κατά το δοκούν, π.χ. μπορούμε να έχουμε σβηστά τα Θ.Σ. των κοιτώνων την ημέρα και αντίστοιχα να κλείνουμε τα Θ.Σ. του σαλονιού και της τραπεζαρίας την νύχτα.
 3.  Η εξοικονόμηση ενέργειας που θα γίνει με την αντιστάθμιση και τον κυκλοφορητή inverter, κυμαίνεται περίπου στο 20-30%.

Γενικά, η εξοικονόμηση χρημάτων για την πολυκατοικία ενδέχεται να ξεπεράσει το 50%. Ήτοι απόσβεση εγκατάστασης εντός διετίας, ενώ παράλληλα, έχουν αποφευχθεί οι προστριβές με τους συνενοίκους μας, έχουμε αυτονομία, έχουμε αυξήσει την εμπορική αξία του ακινήτου μας και έχουμε θέρμανση όποτε και όση επιθυμούμε.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε επίσης το γεγονός πως η εξοικονόμηση ενέργειας, εκτός προφανώς από το άμεσο κέρδος σε χρήματα, προστατεύει και το περιβάλλον.

 

Ο ένοικος δεν έχει να κάνει τίποτα επιπλέον του καθορισμού της θερμοκρασίας που επιθυμεί για κάθε χώρο τού σπιτιού του, μέσω θερμοστατικής κεφαλής πάνω στα καλοριφέρ. Οι μετρήσεις γίνονται αυτόματα και συλλέγονται ασύρματα και κατά αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει καμία όχληση για τον ένοικο του σπιτιού.

Το μόνο που έχει να προσέχει ο ένοικος που χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα αυτοματισμού και αυτονόμησης είναι να περιορίσει κατά το δυνατόν το στέγνωμα των ρούχων πάνω στα καλοριφέρ, ειδικά εάν καλύπτουν τον μετρητή. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει λανθασμένες μετρήσεις με ζημία για τον ένοικο (θα φαίνεται σαν να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια).


Δείτε επίσης πως οι κατανεμητές δαπανών θέρμανσης διασφαλίζουν τη διαδικασία καταγραφής μετρήσεωνarrow down

Κατανεμητής 2

Οι μετρητές σώματος, εφόσον είναι πιστοποιημένοι και έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με αυτές που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DIN, EN, ΕΛΟΤ), δεν παραβιάζονται, καθώς διαθέτουν υψηλή τεχνολογία ασφαλείας που διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας καταγραφής των μετρήσεων με δύο τρόπους:

 1. Προστασία από παραβίαση με μολυβδοσφραγίδα που τοποθετείται στο εργοστάσιο κατασκευής και παράλληλα με άνοιγμα ηλεκτρονικού κυκλώματος, οπότε σε περίπτωση που επιχειρηθεί η παραβίαση των μετρητών, αυτοί αποστέλλουν άμεσα μήνυμα συναγερμού στις Μονάδες Συλλογής Μετρήσεων.
 2. Με ρύθμιση παραμέτρων ασφαλείας, δηλαδή πιο αναλυτικά: Βάσει του τρόπου λειτουργίας και των παραμέτρων που έχουν ρυθμιστεί κατά την εγκατάσταση, είναι αδύνατο να «κλέψει» κάποιος ένοικος, καθώς η μέτρηση της καταναλισκόμενης θερμότητας γίνεται με βάση τον τύπο μετάδοσης θερμότητας με συναγωγή, ήτοι καθορίζεται από την διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ περιβάλλοντος και σώματος. Οι κατανεμητές καταγράφουν από θερμοκρασία σώματος >23°C και εφόσον η διαφορά θερμοκρασίας σώματος-χώρου είναι τουλάχιστον 4°C. Όταν η θερμοκρασία σώματος είναι >31°C, οι ηλεκτρονικοί κατανεμητές καταγράφουν ανεξαρτήτως διαφοράς, εφόσον η θερμοκρασία χώρου είναι λογική. Η θερμοκρασία τού σώματος, ακόμη και αν αυτό πληρωθεί εν μέρει με αέρα μέχρι το σημείο τοποθέτησης του μετρητή, δεν είναι δυνατό να μεταβληθεί σημαντικά πάνω στο μεταλλικό σώμα με τον πολύ μεγάλο συντελεστή αγωγιμότητας, αφού ο μετρητής είναι τοποθετημένος κοντά στο κέντρο τού ύψους τού σώματος. Παράλληλα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε περίπτωση που κάποιος επιτήδειος την ανεβάσει πλασματικά πάνω από επιτρεπτά όρια, παίρνει την τιμή αναφοράς (T=20oC), άρα κατά τον υπολογισμό των δαπανών η διαφορά θερμοκρασίας δεν μπορεί να «χαλκευθεί» και επομένως αυτός που καταναλώνει πληρώνει.

Εγγυόμαστε ότι όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα αντίστοιχα ISO και standards και θα είναι υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, επιλεγμένα βάσει των αναγκών σας.

 
Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down
 


Μήπως πρέπει να ανησυχώ για την εκπεμπόμενη ακτινοβολία από τους ασύρματους μετρητές;arrow down

ακτινοβολία και κατανεμητές δαπανών θέρμανσης

Το σύστημα είναι απόλυτα ασφαλές από άποψη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Η βέλτιστη ισχύς εκπομπής και ο ελάχιστος χρόνος μετάδοσης των μετρήσεων από τους κατανεμητές, έχουν σαν αποτέλεσμα όλες οι τιμές εκπομπών να παραμένουν, κατά πολύ χαμηλότερες, κάτω από το όριο που ορίζεται από την Γερμανική Οδηγία Εκπομπών. Στο παρακάτω διάγραμμα μπορείτε να συγκρίνετε την εκπομπή ακτινοβολίας από ένα κινητό ή από ασύρματο router για ασύρματο internet, με την ακτινοβολία των κατανεμητών θερμαντικής ενέργειας.

 
Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down
 

 

Τέτοιου είδους δαπάνες (συστημάτων αυτοματισμού) επιδοτούνται από το πρόγραμμα τού «ΕΣΠΑ» “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον”

.

Γιατί να μας επιλέξετε

why_choose_us

Ενεργειακή Αναβάθμιση

3d-Balkendiagramm - Energiesparen

Αυτονομία και Οικονομία στη Θέρμανση του σπιτιού σας

Κεφαλή Θερμοστατικήpig-bank-with-twenty-euros-isolated-on-white-background

Επικοινωνία

 Δ. Κυριακού 9,  Κηφισιά, 14562 

 Τηλ/Fax: 2106233889    

 Κιν: 6977151195,  6977056595

 Email: solutions@energyneers.gr

Facebook
Twitter