Μονώσεις

ΜόνωσηΜε τον όρο θερμομόνωση περιγράφουμε όλα τα κατασκευαστικά μέτρα που λαμβάνονται ώστε να μειωθεί η ταχύτητα μετάδοσης της θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό της κατασκευής.
Το κάθε υλικό έχει μια χαρακτηριστική φυσική ιδιότητα, το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ). Τα υλικά με πολύ μικρό λ χαρακτηρίζονται ως θερμομονωτικά. Ενδεικτικά τέτοια υλικά είναι η διογκωμένη πολυστερίνη, η διογκωμένη πολυουρεθάνη, η εξηλασμένη πολυστερίνη, υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας, ορυκτοβάμβακας, αφρώδες γυαλί και παρα πολλά άλλα.

Το «κόλπο» των θερμομονωτικών υλικών είναι ότι παρουσιάζουν μεγάλο πορώδες εγκλωβίζοντας πρακτικά αέρα στα διάκενα που σχηματίζουν Ο αέρας παρουσιάζει μικρότερο λ από όλα τα στερεά και άρα εγκλωβίζοντάς τον παράγουμε υλικά που παρουσιάζουν πολύ μικρό λ.
Ταυτόχρονα ο αέρας είναι πολύ καλός από άποψη ηχομονωτική με αποτέλεσμα τα περισσότερα θερμομονωτικά υλικά να λειτουργούν ικανοποιητικά και για την ηχομόνωση τού εκάστοτε κτηρίου.
Το λ κάθε υλικού σε συνδυασμό με το πάχος και τα είδη των υλικών που βρίσκονται σε επαφή (πχ τούβλο, μονωτικό και κονίαμα) μας δίνουν το U δηλαδή την ειδική θερμοχωρητικότητα τού κάθε δομικού στοιχείου. Το U είναι το μέγεθος που μπορεί να προσδιορίσει τις ανταλλαγές θερμότητας και την ταχύτητά τους ανάμεσα στο περιβάλλον και το εσωτερικό του κτηρίου.
Έτσι θέλοντας να προστατέψουμε το κέλυφός μας από τις μεταβολές της θερμοκρασίας ορίζοντας το επιθυμητό U μπορούμε να επιλέξουμε κατάλληλα υλικά και πάχη μονωτικών υλικών για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Γιατί χρειάζομαι θερμομόνωση;arrow down

Η μόνωση είναι η «ασπίδα» του κτηρίου απέναντι στις θερμοκρασιακές μεταβολές. Προστατεύει από το κρύο το χειμώνα και τη ζέστη το καλοκαίρι. Η παρουσία της είναι απαραίτητη στην κατασκευή, καθώς μεταβάλλει το συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων, κατακόρυφων (τοίχοι – φέρων οργανισμός) αλλά και οριζόντιων (πλάκες), έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η αλλαγή θερμοκρασίας στον χώρο μέσω των στοιχείων.Πολλές φορές, κατά την ενεργειακή αναβάθμιση, γίνεται το λάθος να τίθενται υψηλότατοι στόχοι για το σύστημα θέρμανσης και να αμελείται η μόνωση. Είναι σαν να προσπαθούμε να γεμίσουμε έναν τρύπιο κουβά με νερό και να επικεντρωνόμαστε στην βρύση και όχι στο πώς να μπαλώσουμε τον κουβά. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όσο καλύτερα μονωμένο είναι ένα κτήριο τόσο λιγότερες απώλειες έχει και άρα πολύ λιγότερες απαιτήσεις σε ενέργεια τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη. Η μόνωση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικότερα σημεία (ίσως πολλές φορές το σημαντικότερο) στην κατανάλωση ενέργειας ενός κτηρίου και η τοποθέτησή της αποτελεί ένα πολύ δυνατό όπλο στη διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης.

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


Μόνωση Τοίχου 1Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει θερμότητα όταν θερμαίνεται καλείται θερμοχωρητικότητα του υλικού. Ανάλογα με το αν και πως θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ικανότητα των υλικών και σε συνδυασμό με τη χρήση και τη συνέχεια ή μη της λειτουργίας ενός κτηρίου (συνυπολογίζοντας πάντα το σημείο υγροποίησης για την αποφυγή υγρασιών) ορίζουμε τη θέση του μονωτικού υλικού. Πάντως στο σημείο αυτό υπεισέρχονται δυο σημαντικά ζητήματα. Οι κατασκευαστικές δυνατότητες των υλικών και οι συνήθεις οικοδομικές πρακτικές, καθώς και το ζήτημα των θερμογεφυρών. Σε υπάρχοντα κτήρια μπορούμε να επέμβουμε «ντύνοντας» εξωτερικά το κτήριο με θερμοπρόσοψη.
Θερμογέφυρες καλούνται τα σημεία στα οποία παρατηρείται μεγάλη ροή θερμότητας στο κέλυφος μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Οι θερμογέφυρες μπορεί να είναι είτε σημειακές είτε γραμμικές. Η πλήρης αποφυγή τους είναι πολύ δύσκολη καθώς κάνουν την εμφάνισή τους είτε λόγω γεωμετρίας του κτηρίου είτε λόγω αλλαγής θέσης της μόνωσης είτε στις ενώσεις των στοιχείων με τα κουφώματα.
Πολύ μεγάλη σημασία έχει η προστασία του μονωτικού υλικού το οποίο είναι ευαίσθητο απέναντι στην υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Το νερό με ~23 φορές μεγαλύτερο λ γεμίζοντας το πορώδες αχρηστεύει τη θερμομονωτική ικανότητα του υλικού. Για το λόγο αυτό, αναλόγως το στοιχείο, πρέπει να εφαρμόζεται ο αντιστοιχος τρόπος προστασίας από την υγρασία και το νερό. Η ηλιακή ακτινοβολία από την άλλη πλευρά «καίει» το μονωτικό υλικό και για το λόγω αυτό πρέπει να μένει ελάχιστες μέρες εκτεθειμένο σε αυτή πριν προστατευθεί (πχ στρώση κονιάματος).

Τι να προσέξω στην επιλογή της μόνωσης;arrow down

Σήμερα στην αγορά υπάρχουν διάφορα μονωτικά υλικά αλλά και έτοιμα συστήματα μονώσεων.
Ορισμένα σημεία που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής:
• Πολύ μεγάλο ρόλο στην απόδοση της μόνωσης παίζει η σωστή τοποθέτηση της για την αποφυγή θερμογεφυρών που μπορεί να σχηματισθούν αλλά και τραυματισμού του θερμομονωτικού υλικού.
• Η θερμομόνωση πρέπει να προστατευθεί από το νερό , τις υγρασίες και την ηλιακή ακτινοβολία καθώς σε διαφορετική περίπτωση χάνονται όλες οι ευεργετικές ιδιότητές της.
• Η σωστή επιλογή του υλικού, αλλά και του απαιτούμενου πάχους καθώς και της θέσης, πρέπει να προσδιοριστεί με βάση τις ανάγκες κάθε κτηρίου, επιστημονικά και όχι «με το μάτι».Σε κάθε περίπτωση και για κάθε είδους μόνωση που χρειάζεστε (ας μην ξεχνάμε την υγρομόνωση και την ηχομόνωση) πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για μια σωστή μελέτη και μια σωστή κατασκευή.

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down

Γιατί να μας επιλέξετε

why_choose_us

Ενεργειακή Αναβάθμιση

3d-Balkendiagramm - Energiesparen

Αυτονομία και Οικονομία στη Θέρμανση του σπιτιού σας

Κεφαλή Θερμοστατικήpig-bank-with-twenty-euros-isolated-on-white-background

Επικοινωνία

 Δ. Κυριακού 9,  Κηφισιά, 14562 

 Τηλ/Fax: 2106233889    

 Κιν: 6977151195,  6977056595

 Email: solutions@energyneers.gr

Facebook
Twitter