Μελέτες Επαγγελματικών Κτηρίων

Ειδικές μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας για επαγγελματικά κτήρια

Τα επαγγελματικά κτήρια, λόγω της χρήσης τους, απαιτούν συνήθως μεγάλες καταναλώσεις ενέργειας.

kenak-2Το κάθε επαγγελματικό κτήριο έχει κάποια αδύναμα σημεία στην ενέργεια που καταναλώνει, ανάλογα με ένα συνδυασμό παραμέτρων:

  • το είδος της χρήσης του κτηρίου,
  • η γεωγραφική του θέση,
  • οι ώρες λειτουργίας του
  • η συνεχής ή διακοπτόμενη χρήση.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι πρέπει το κάθε επαγγελματικό κτήριο να εξεταστεί διαφορετικά από κάθε άλλο λόγω των διαφορετικών αναγκών του.

Για παράδειγμα άλλες παρεμβάσεις χρειάζεται ένα κτήριο γραφείων στην Αθήνα με συνεχή χρήση, άλλες ένας ορεινός ξενώνας στο Πήλιο με διακοπτόμενη χρήση και άλλες ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη.

Λόγω των συνεχών και υψηλών καταναλώσεων:

  • Γίνεται γρήγορη απόσβεση στο αρχικό κόστος επένδυσης της ενεργειακής αναβάθμισης.
  • Ακόμα και μικρές παρεμβάσεις μπορούν να επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση.

Πιθανές παρεμβάσεις στα επαγγελματικά κτήρια:

  • Στο Σύστημα Θέρμανσης/Ψύξης και παροχής ΖΝΧ
  • Στο Κέλυφος (Μόνωση, Κουφώματα, Συστήματα Σκίασης)
  • Με Αυτοματισμούς (Θέρμανση/Ψύξη, Φωτισμός, Νερό χρήσης)   Τα προηγμένα συστήματα και οι αυτοματισμοί είναι απαραίτητα για την διατήρηση του χαμηλού κόστους λειτουργίας  (πχ βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, εκπαιδευτήρια)
  • Στον Φωτισμό
Γιατί να μας επιλέξετε

why_choose_us

Ενεργειακή Αναβάθμιση

3d-Balkendiagramm - Energiesparen

Αυτονομία και Οικονομία στη Θέρμανση του σπιτιού σας

Κεφαλή Θερμοστατικήpig-bank-with-twenty-euros-isolated-on-white-background

Επικοινωνία

 Δ. Κυριακού 9,  Κηφισιά, 14562 

 Τηλ/Fax: 2106233889    

 Κιν: 6977151195,  6977056595

 Email: solutions@energyneers.gr

Facebook
Twitter