Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ)

KENAKΜε τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτηρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι ο κανονισμός βάσει του οποίου κατατάσσεται ένα κτήριο ενεργειακά.  Με βάση κάποια αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία είναι τα ίδια για όλα τα κτήρια, υπολογίζεται η συνολική κατανάλωση για την θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού και ψύξη για το υπό μελέτη κτήριο και  το κτήριο κατατάσσεται σε μία ενεργειακή κλάση.  Όσο πιο μικρή είναι η θεωρητική αυτή κατανάλωση, τόσο πιο υψηλή είναι η κλάση του κτηρίου. Η κατανάλωση μπορεί να είναι καθαρά θεωρητική, αλλά βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα  του κτηρίου, δηλαδή τα πραγματικά κλιματολογικά δεδομένα, την πραγματική γεωμετρία και μονώσεις και την πραγματική εγκατάσταση θέρμανσης.

Οπότε έχει μεγάλη σημασία το η εξοικονόμηση ενέργειας και ο τρόπος παραγωγής της για την κατάταξη του κτηρίου σε υψηλή ενεργειακή κλάση.  Όσο υψηλότερη είναι η ενεργειακή κλάση του κτηρίου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η εμπορική του αξία.  Σημειωτέον ότι είναι πλέον υποχρεωτική η ενεργειακή επιθεώρηση σε κάθε προς ενοικίαση ή πώληση κτήριο ή διαμέρισμα, ώστε ο υποψήφιος ενοικιαστής ή αγοραστής να γνωρίζουν πριν ενοικιάσουν ή αγοράσουν την ενεργειακή κλάση του ακινήτου.

Τέλος κάθε νέο ή ριζικά ανακαινιζόμενο κτήριο πρέπει να πληροί κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες θέτει ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων.

Γιατί να μας επιλέξετε

why_choose_us

Ενεργειακή Αναβάθμιση

3d-Balkendiagramm - Energiesparen

Αυτονομία και Οικονομία στη Θέρμανση του σπιτιού σας

Κεφαλή Θερμοστατικήpig-bank-with-twenty-euros-isolated-on-white-background

Επικοινωνία

 Δ. Κυριακού 9,  Κηφισιά, 14562 

 Τηλ/Fax: 2106233889    

 Κιν: 6977151195,  6977056595

 Email: solutions@energyneers.gr

Facebook
Twitter