Συχνές Ερωτήσεις

HouseQuestionMark[1]

 

- Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

1. Τι μου προσφέρει το “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”;arrow down

Το «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης σε κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση. Αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, εύχρηστο, απλό και αξιόπιστο. Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση μιας κατοικίας πέραν της εύληπτης εξοικονόμησης ενέργειας και της αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής που αυτή προσφέρει στους ενοίκους του, αυξάνεται και η αξία της.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος εντάσσονται σε τρείς κατηγορίες Α1, Α2 και Β ανάλογα με το εισόδημά τους. Ανάλογα με την κατηγορία διαμορφώνονται τα ποσοστά απευθείας επιχορήγησης (μέχρι 70%) και άτοκου δανείου. Μέγιστα καλυπτόμενος προϋπολογισμός προγράμματος: 15.000€/κατοικία.Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση τού ΥΠΕΚΑ

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


2. Δικαιούμαι να μπω στο ”Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”;arrow down

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες ή μεμονωμένα διαμερίσματα αυτών που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
• Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης ίση ή κάτω των 2100€/τμ
• Έχουν καταταχθεί βάσει ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερη της Δ.Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ενός πολίτη (πχ: κάποιος μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και για το σπίτι και για το εξοχικό του). Σε περίπτωση πολυκατοικίας ιδιοκτήτες που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια.Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση τού ΥΠΕΚΑ

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


3. Τι εργασίες μπορώ να κάνω με το «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»;arrow down

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης
1.Α. Συρόμενα ή επάλληλα
1.Β. Ανοιγόμενα
1.Γ. Μόνο υαλοπίνακες
1.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα2.Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής
2.Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος
2.Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτής
2.Γ. Εσωτερική θερμομόνωση3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας – λέβητας
3.Γ. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης
3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσηςΓια λεπτομέρειες πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση τού ΥΠΕΚΑ

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down

 

- Ενεργειακή Αναβάθμιση / Ενεργειακά Πιστοποιητικά

1. Γιατί ενεργειακή αναβάθμιση;arrow down

Βρισκόμαστε σε μία εποχή με συνθήκες πολύ διαφορετικές από το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Με την τιμή του πετρελαίου να έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και την τιμή του ρεύματος σταθερά υψηλή, τις ενεργοβόρες κατασκευές και τα μειωμένα εισοδήματα συντίθεται ένα ασφυκτικό σκηνικό. Οι συνθήκες άνεσης στα κτήρια μειώνονται συνεχώς κάτι που σαν Energyneers θεωρούμε αδιανόητο να συμβαίνει στις μέρες μας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση μας προσφέρει:
 Οικονομία στις καταναλώσεις (θέρμανση – ρεύμα κτλ)
 Αύξηση του επιπέδου συνθηκών διαβίωσης/εργασίας ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου
 Προστασία του περιβάλλοντος
 Αύξηση της εμπορικής αξίας του κτηρίου
 Εκμετάλλευση νόμων και προγραμμάτων επιδότησης (συμψηφισμός προστίμου αυθαιρέτων / «εξοικονόμηση κατ΄οίκον»)

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


2. Πότε χρειάζεται η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού (ΠΕΑ);arrow down

Η έκδοση τού ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτήρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), για τα οποία ισχύει κάτι από τα παρακάτω:

 • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτηρίου.
 • Για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση ενιαίου κτηρίου ή τμήματος κτηρίου (πχ διαμέρισμα).
 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.
 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον».

Περισσότερα εδώ

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


3. Τι χρειάζομαι για να βγάλω ΠΕΑ;arrow down

1. Πλήρη στοιχεία τού ιδιοκτήτη.
2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο.
3. Οικοδομική Άδεια για κτήρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά.
4. Φύλλο συντήρησης λέβητα.
5. Σχέδιο με την κάτοψη του ακινήτου.

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


4. Πότε χρειάζεται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) σε ένα κτήριο;arrow down

Η υποχρέωση υποβολής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), προβλέπεται στις εξής περιπτώσεις:
α) νέων κτιρίων (ή τµηµάτων κτιρίων), µε επιφάνεια µεγαλύτερη ή ίση των 50 τµ και
β) ριζικής ανακαίνισης υφιστάµενων κτιρίων(ή τµηµάτων κτιρίων) µε επιφάνεια µεγαλύτερη ή ίση των 50 τµ.Όπου, ριζική ανακαίνηση νοείται όταν το ποσοστό της εξωτερικής επιφάνειας που τροποποιείται υπερβαίνει το 25% της συνολικής εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου και όταν το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου (µη περιλαµβανοµένης της αξίας του οικοπέδου). Ο υπολογισµός του κόστους των εργασιών αυτών µπορεί να γίνει µε αναλυτικό ή συµβατικό προϋπολογισµό.Για λεπτομέρειες πατήστε εδώΠατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


5. Γιατί να επιλέξω τους Energyneers;arrow down

 Είμαστε εξειδικευμένοι και έμπειροι στον ενεργειακό τομέα.
 Παρέχουμε ολοκληρωμένες και επιστημονικές λύσεις.
 Είμαστε διπλωματούχοι μηχανικοί, όχι πωλητές συστημάτων.
 Παρέχουμε εξατομικευμένες μελέτες με τις καταλληλότερες λύσεις-παρεμβάσεις για κάθε κτήριο.
 Σας υποστηρίζουμε σε κάθε στάδιο (μελέτη-κατασκευή) και σε κάθε επίπεδο (χρηματοδοτικά εργαλεία / νομικό πλαίσιο).Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down

 

- Οικονομική και Αυτόνομη Θέρμανση

1. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτονομία στη θέρμανση του σπιτιού μου;arrow down

Αυτονομία μπορεί να επιτευχθεί:

 1. Για όλη την πολυκατοικία με τα Συστήματα Αυτονομίας, όπου θα πρέπει να συμφωνήσει η πλειοψηφία της πολυκατοικίας, σύμφωνα με τον Ν.3175/03 (ΦΕΚ Τομ Α 207/29 Αυγ. 2003) όπου για την εξοικονόμηση ενεργείας εισήχθη στο Π.Δ. 420/1987 το άρθρο 9 που προβλέπει δυνατότητα άρδην τροποποίησης του κανονισμού της πολυκατοικίας με απλή πλειοψηφία (50% +1).
 2. Ανά διαμέρισμα με εγκατάσταση Ατομικού Λέβητα Αερίου ή Αντλίας Θερμότητας, όπου για να αποφύγετε την καταβολή τού παγίου τέλους θέρμανσης θα πρέπει πάλι να συμφωνήσει η πλειοψηφία της πολυκατοικίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα πληρώνετε το πάγιο που σας αναλογεί, αλλά και πάλι θα έχετε σημαντική οικονομία στη θέρμανσή σας. Βέβαια θα πρέπει να συναινέσει η πολυκατοικία για τις εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους (πχ στο κολλεκτέρ) που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση των ατομικών συστημάτων θέρμανσης.

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


2. Πώς μπορώ να εξοικονομήσω ενέργεια χωρίς παρεμβάσεις, με απλούς τρόπους;arrow down

Απλά κόλπα με μηδαμινό ή μικρό κόστος:

- Δεν υπάρχει λόγος ένα δωμάτιο να αεριστεί πάνω από 10 λεπτά. 5 λεπτά συνήθως είναι αρκετά τον χειμώνα και κατά το δυνατόν να προτιμάται το μεσημέρι ως ώρα αερισμού.

Εκμεταλλευτείτε τον ήλιο, αφήστε εάν είναι δυνατό ανοικτές τις κουρτίνες κατά την διάρκεια της ημέρας. Όσο ο ήλιος μπαίνει μέσα στο δωμάτιο, είναι σαν να λειτουργεί μία μικρή σόμπα.

- Μη μπλοκάρετε το καλοριφέρ με έπιπλα ή κουρτίνες, καθώς αυτό προκαλεί πρόβλημα στην κυκλοφορία του θερμού ρεύματος και έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση.

- Μια επιπρόσθετη απλή θερμομόνωση τού τοίχου πίσω από το καλοριφέρ (θερμομονωτικές πλάκες ή αλουμινόχαρτο), αυξάνει αισθητά την απόδοση τού σώματος αλλά παράλληλα μειώνει και τον χρόνο που απαιτείται για να ζεσταθεί ο χώρος.

- Οι συχνές αυξομειώσεις τού θερμοστάτη (και επομένως η διακοπτόμενη λειτουργία καυστήρα) αυξάνουν το κόστος λειτουργίας. Όταν βγαίνουμε έξω για λίγες ώρες, ρυθμίζουμε το θερμοστάτη στους 16oC. Έτσι δεν γίνεται άσκοπη σπατάλη ενέργειας για να ξαναζεσταίνουμε το νερό στον λέβητα από χαμηλή θερμοκρασία.

- Κλείνουμε τα καλοριφέρ στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε και διατηρούμε κλειστές τις πόρτες των συγκεκριμένων δωματίων.

- Εξαερώνουμε τα σώματα τουλάχιστον κάθε φθινόπωρο (και πιο συχνά εφόσον είναι παλιό το δίκτυο). Ο αέρας που παγιδεύεται στα σώματα εμποδίζει το ζεστό νερό να κυκλοφορεί και το σώμα υπολειτουργεί.

- Για την ορθή λειτουργία των Θερμοστατικών Κεφαλών (οικονομικά και πρακτικά επιτακτική η χρήση τους σε περίπτωση αυτονομίας και θερμιδομέτρησης):
• Ένας βαθμός χαμηλότερης θερμοκρασίας χώρου έχει σαν αποτέλεσμα 5-7% περίπου χαμηλότερη κατανάλωση.
• Προτιμήστε να εξορθολογήσετε τις θερμοκρασίες κάθε δωματίου. Προτείνεται βάσει της εμπειρίας μας χαμηλή θερμοκρασία για κουζίνα και υπνοδωμάτια (18oC) και υψηλότερη για το σαλόνι (20oC) και τα λουτρά (22oC)
• Μην αφήνετε ένα δωμάτιο για πολύ ώρα κάτω από τους 16oC για να το ξαναζεστάνετε στην κανονική θερμοκρασία (20-21oC).
• Κατά τον αερισμό, να κλείνετε τελείως την θερμοστατική κεφαλή.

- Εξοικονόμηση ζεστού νερού χρήσης: Πολλοί λανθασμένα θεωρούν αμελητέα την ενέργεια που δαπανάται κατά τη θέρμανση του νερού, είτε αυτό γίνεται μέσω καυστήρα, είτε μέσω θερμοσιφώνου (άκρως ενεργοβόρο και δαπανηρό), τη στιγμή που αυτή μπορεί να φτάσει και το 30% της ετήσιας δαπανούμενης ενέργειας για τη θέρμανση. Γι’ αυτό καλό θα ήταν, εφόσον δεν είναι δυνατό να τοποθετηθεί ηλιακός θερμοσίφωνας (δες “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον”), να στοχεύσετε στη μειωμένη κατανάλωση τού νερού χρήσης, χρησιμοποιώντας ειδικές στρόφιγγες εξοικονόμησης νερού, π.χ. στις κεφαλές των ντους.

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


3. Τι μπορώ να κάνω για να αναβαθμίσω και να θωρακίσω ενεργειακά το σπίτι μου;arrow down

 1. *Αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με νέου πιο αποδοτικού και οικονομικού τύπου (π.χ. αντλία θερμότητας, καυστήρα πέλλετ), κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση του κόστους λειτουργίας μέχρι και 50%, με εκτιμώμενο χρόνο απόσβεσης τα 2-3 χρόνια. Αν και θα πρέπει να επενδύσετε χρήματα, μόνο ένα σύγχρονο σύστημα θέρμανσης μειώνει μακροπρόθεσμα και με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα έξοδα των δαπανών θέρμανσης.
 2. Η συστηματική συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα, που πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη χρήσης από ειδικευμένο τεχνικό, εξασφαλίζει την καλή απόδοση της εγκατάστασης, που σημαίνει εξοικονόμηση καυσίμου, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλή ρύπανση.
 3. Αποφυγή όσο γίνεται της χρήσης ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων ή αερόθερμων (τα air conditions είναι έως και 3 φορές οικονομικότερα, παρόλο που χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό), παρά μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης. Η τιμή τού ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ υψηλότερη από την τιμή των ρευστών καυσίμων, επομένως είναι προτιμητέες οι  θερμάστρες ρευστών καυσίμων.
 4. Αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων φωτισμού, με νέους οικονομικούς. Το κόστος αγοράς λαμπτήρων νέας τεχνολογίας (πχ φθορισμού ή LED) είναι μεγαλύτερο, όμως η μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σε συνδυασμό με την σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, κάνουν την επένδυση, πολύ πιο σύντομα από όσο φαντάζεται κανείς, αποδοτική..
 5. *Τοποθέτηση αυτοματισμών θέρμανσης (θερμοστατικές κεφαλές, θερμιδομέτρηση κλπ). Οι αυτοματισμοί αυτοί μπορούν να σας παρέχουν οικονομία στη θέρμανση αλλά και αυτονομία. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε εσείς να ρυθμίζετε το πόσο θα πληρώνετε, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες.
 6. *Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με σύγχρονα θερμοδιακοπής ή έστω αλουμινίου με διπλό υαλοπίνακα. Αν τα παράθυρα και οι πόρτες σας δεν είναι στεγανά ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλες απώλειες θερμότητας.
 7. *Τοποθέτηση Θερμομόνωσης, στην πρόσοψη και στην οροφή της οικίας σας. Η μόνωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην εξοικονόμηση ενέργειας, με οικονομία που μπορεί να φθάσει και το 40%.

*Εάν σκέφτεστε να προχωρήσετε σε τοποθέτηση αυτοματισμών θέρμανσης, μόνωσης ή/και αντικατάσταση τού συστήματος θέρμανσης και των κουφωμάτων (παράθυρα ή/και εξώπορτα), μην ξεχάσετε να ελέγξετε το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον”.

Φυσικά μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρούμε τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωσή σας.

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


4. Ποιο σύστημα θέρμανσης είναι το καλύτερο;arrow down

Σίγουρα δεν υπάρχει ένα σύστημα θέρμανσης που να είναι “πανάκεια”, καλύτερο για κάθε περίπτωση ή έστω για τις περισσότερες. Στους οικονομικά δύσκολους καιρούς που ζούμε, πολλοί θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν προωθώντας διάφορες “πατέντες πρωτοποριακών και μηδαμινού κόστους” συστημάτων θέρμανσης (όπως ακριβώς είχε πλασαριστεί πριν μερικά χρόνια ο λέβητας ιόντων), τα οποία εγγίζουν το αεικίνητο, καταστρατηγώντας θεμελιώδεις νόμους μηχανικής και φυσικής. Παρακάτω να σας αναφέρουμε εν συντομία τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για τα περισσότερα συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στον αστικό ιστό της Ελλάδας:

 • Η αντλία θερμότητας έχει μακράν το μικρότερο κόστος λειτουργίας (50-70% κάτω τού πετρελαίου) και για καινούργιες κατασκευές αποτελεί την ιδανική λύση στη θέρμανση, ειδικά όταν συνδυαστεί με ενδοδάπεδιο σύστημα θέρμανσης. Μόνο μειονέκτημα το αρχικό κόστος, όπου για ένα τυπικό σπίτι ξεπερνά συνήθως τις 4.000€.
 • Το φυσικό αέριο (και το υγραέριο σε αντίστοιχο βαθμό) αποτελεί την πιο οικονομική λύση σε εύρος 5ετίας, ιδιαίτερα σε περίπτωση αντικατάστασης τού υπάρχοντος καυστήρα πετρελαίου. Κοινώς εάν χρησιμοποιείται πετρέλαιο ενώ έχετε πρόσβαση σε φυσικό αέριο, ξοδεύετε 30-40% περισσότερα για τη θέρμανση για να γλυτώσετε μια μικρή σχετικά αρχική επένδυση.
 • Το απλό τζάκι (ανοικτού τύπου) δεν ενδείκνυται για θέρμανση, αφού ο βαθμός απόδοσης φτάνει μέχρι 20% ( λόγω τεραστίων απωλειών θερμότητας από την καμινάδα).
 • Το ενεργειακό τζάκι από την άλλη μεριά αποτελεί καλή ενεργειακά λύση, συνδυάζοντας τη θαλπωρή που προσφέρει το τζάκι με βαθμό απόδοσης μέχρι 85% και φτηνό καύσιμο, με τσουχτερό αρχικό κόστος βέβαια για να καλύψει όλο το σπίτι.
 • Η θέρμανση με συσκευές που χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό, πλην των κλιματιστικών, καλό θα είναι να αποφεύγονται, καθώς είναι η χειρότερη λύση από άποψη προσφερόμενης ενέργειας προς το κόστος λειτουργίας. Ως πλεονέκτημα, ότι μπορούν να θερμάνουν μόνο τον χώρο που χρειάζεστε και το χαμηλό αρχικό κόστος.
 • Τα κλιματιστικά με συντελεστές απόδοσης ψύξης και θέρμανσης άνω του 3 (τεχνολογίας inverter), τα οποία αποδίδουν πολλαπλάσια ενέργεια από αυτή που καταναλώνουν, με παρόμοιο τρόπο αυτού της αντλίας θερμότητας, αποτελούν μια καλή λύση για να ζεστάνετε τον χώρο που έχετε ανάγκη, αλλά είναι ιδανικά να χρησιμοποιούνται επικουρικά της κεντρικής θέρμανσης και όχι να την αντικαθιστούν, λόγω κακής ποιότητας θέρμανσης (μειώνουν τη σχετική υγρασία τού αέρα).

Περισσότερα στην τελευταία συγκριτική μελέτη συστημάτων θέρμανσης τού ΕΜΠ.

Σε κάθε περίπτωση, πριν αποφασίσετε τι είναι καλύτερο για τη θέρμανσή σας, ενημερωθείτε πρώτα από αρμόδιους και υπεύθυνους επαγγελματίες. Δεν είναι σπάνιο να δαπανούνται χρήματα από ιδιοκτήτες οι οποίοι τελικά βρέθηκαν να μη θερμαίνονται σωστά ή να πληρώνουν περισσότερα χρήματα σε σχέση με το προηγούμενο σύστημά τους.

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


5. Συμβουλές επιλογής και εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα:arrow down

Επιλογή:

- Από τα 3 κύρια είδη συλλεκτών, προτιμήστε τον επιλεκτικό τύπο. Προσφέρει καλύτερη απόδοση (20-30%), ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες από τον απλού (μαύρου) τύπου και το κόστος του είναι μόλις λίγες δεκάδες ευρώ μεγαλύτερο. Οι συλλέκτες κενού από την άλλη, μπορεί να λειτουργούν καλύτερα σε συνθήκες συννεφιάς, όμως είναι κατά πολύ ακριβότεροι τού επιλεκτικού τύπου και γι’ αυτό δεν προτείνονται συνήθως για την χώρα μας.

-Για την χωρητικότητα του δοχείου, η διεθνής πρακτική συνιστά 40 λίτρα ανά άτομο, αν και για μια κατοικία 2 ατόμων, το ελάχιστο που προτείνεται είναι δοχείο 120 λίτρων.  Αντίστοιχα για την επιφάνεια των συλλεκτών, εφόσον αναφερόμαστε για την Ελλάδα, συνιστάται μια αναλογία 65 λίτρων δοχείου για 1 τμ συλλέκτη ή μεγαλύτερη (ποτέ μικρότερη). Το δοχείο τού ηλιακού θερμοσίφωνα επίσης προτιμήστε να είναι τριπλής ενέργειας, ώστε κατά τους χειμερινούς μήνες να έχετε οποιαδήποτε στιγμή ΖΝΧ χωρίς να χρειαστεί να λειτουργήσει η ενεργοβόρα ηλεκτρική αντίσταση, αλλά αντιθέτως να εκμεταλλεύεστε το ζεστό νερό από τα καλοριφέρ (εφόσον το επιτρέπει η υποδομή).

- Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την αγορά τού ηλιακού θερμοσίφωνα στις προδιαγραφές του (CE, ISO, ΕΛΟΤ). Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καλό θα είναι να υπάρχει τουλάχιστον: εσωτερική προστασία τού δοχείου με ειδική επίστρωση υάλωσης DURO GLASS, καθοδική προστασία του λέβητα με ράβδους μαγνησίου, μόνωση από διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 40mm, συντελεστή απορροφητικότητας α=95% ή μεγαλύτερο, συντελεστή εκπομπής ε=4% ή μικρότερο και τουλάχιστον 5 χρόνια γραπτή εγγύηση.

Εγκατάσταση

- Η εγκατάσταση τού ηλιακού θερμοσίφωνα γενικά αποτελεί μια απλή και γρήγορη διαδικασία που συνήθως αναλαμβάνει ένας υδραυλικός ή/και ένας ηλεκτρολόγος. Όμως στην περίπτωση που η ταράτσα έχει μόνωση, θα πρέπει να κατασκευάζεται ειδική βάση (συνήθως από μπετόν) και να τοποθετείται πάνω σε αυτήν ο ηλιακός. Έτσι δεν καταστρέφεται η μόνωση, παρόλο που πολλοί ενδέχεται να σας συμβουλέψουν ότι με λίγες τρύπες που θα μπαλωθούν με μονωτικό υλικό δεν παθαίνει κάτι (τις περισσότερες φορές δεν είναι ότι δεν γνωρίζουν, αλλά ότι προσπαθούν να αποφύγουν επιπρόσθετες εργασίες και να μειώσουν το κόστος). Η αλήθεια θα φανεί μερικούς μήνες αργότερα, στην οροφή του σπιτιού σας ή του διαμερίσματος κάτω από την ταράτσα, και τότε θα είναι ήδη αργά. Επειδή σίγουρα δεν θα θέλετε να έχετε ανεπαρκή μόνωση ή ακόμα χειρότερα προστριβές με τους ενοίκους τις πολυκατοικίας, καλό θα ήταν σε περίπτωση ύπαρξης μόνωσης στην ταράτσα, να κατασκεάζεται η ειδική βάση η οποία κυμαίνεται στα 100-200€.

- Σε περίπτωση τοποθέτησης κυκλοφορητή στο σύστημα τού ηλιακού θερμοσίφωνα (όταν το δοχείο είναι χαμηλότερα των συλλεκτών), προσέξτε πάντα να γίνεται εγκατάσταση  διαφορικού θερμοστάτη (για αυτόματη λειτουργία μόνον όταν η θερμοκρασία τού νερού στον συλλέκτη είναι μεγαλύτερη της θερμοκρασίας τού νερού στο κάτω μέρος της δεξαμενής) και βαλβίδας αντεπιστροφής (για προστασία από αντιστροφή της ροής κατά την διάρκεια της νύχτας). Ακόμη να πούμε ότι τοποθέτηση κυκλοφορητή σε περίπτωση εξωτερικών σωληνώσεων δικτύου δεν προτείνεται.

- Μην αμελείτε τη συντήρηση τού ηλιακού θερμοσίφωνα, κάθε 3-4 χρόνια. Όπως κάθε ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση το απαιτεί, έτσι και εδώ, μπορεί να έχετε ΖΝΧ και χωρίς συντήρηση, όμως η απόδοση θα είναι μειωμένη. Παράλληλα η ζωή τού ηλιακού που κυμαίνεται από 12 έως 20 χρόνια, ενδέχεται με σωστή συντήρηση να ξεπεράσει κατά πολύ αυτά τα όρια.

- Μπορεί όλοι να τοποθετούν τους ηλιακούς με νότιο προσανατολισμό και με γωνία συλλεκτών τις 45 μοίρες, όμως αυτό ισχύει στη γενική περίπτωση που το σπίτι κατοικείται όλο το χρόνο, με στόχο να εκμεταλλευτούμε κυρίως τον ήλιο τον χειμώνα. Η διεθνής πρακτική συνιστά γωνία συλλεκτών που εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος (38 μοίρες για την Αθήνα) και την περίοδο χρήσης, 10-15 μοίρες για μεγαλύτερη απόδοση τον χειμώνα και 10-15 μοίρες μικρότερη για το καλοκαίρι. Δηλαδή για ένα εξοχικό σπίτι προτείνεται η τοποθέτηση των συλλεκτών στις 30 μοίρες.

Λόγω όλων των παραπάνω παραμέτρων που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιλογή σας και τον τρόπο εγκατάστασης τού ηλιακού θερμοσίφωνά σας, καλό θα ήταν να ζητάτε και τη γνώμη ενός μηχανικού.

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


6. Γιατί χρειάζομαι θερμομόνωση;arrow down

Η μόνωση είναι η «ασπίδα» του κτηρίου απέναντι στις θερμοκρασιακές μεταβολές. Προστατεύει από το κρύο το χειμώνα και τη ζέστη το καλοκαίρι. Η παρουσία της είναι απαραίτητη στην κατασκευή, καθώς μεταβάλλει το συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων, κατακόρυφων (τοίχοι – φέρων οργανισμός) αλλά και οριζόντιων (πλάκες), έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η αλλαγή θερμοκρασίας στον χώρο μέσω των στοιχείων.

Πολλές φορές, κατά την ενεργειακή αναβάθμιση, γίνεται το λάθος να τίθενται υψηλότατοι στόχοι για το σύστημα θέρμανσης και να αμελείται η μόνωση. Είναι σαν να προσπαθούμε να γεμίσουμε έναν τρύπιο κουβά με νερό και να επικεντρωνόμαστε στην βρύση και όχι στο πώς να μπαλώσουμε τον κουβά. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όσο καλύτερα μονωμένο είναι ένα κτήριο τόσο λιγότερες απώλειες έχει και άρα πολύ λιγότερες απαιτήσεις σε ενέργεια τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη. Η μόνωση αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικότερα σημεία (ίσως πολλές φορές το σημαντικότερο) στην κατανάλωση ενέργειας ενός κτηρίου και η τοποθέτησή της αποτελεί ένα πολύ δυνατό όπλο στη διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης.

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


7. Τι να προσέξω στην επιλογή της μόνωσης;arrow down

Σήμερα στην αγορά υπάρχουν διάφορα μονωτικά υλικά αλλά και έτοιμα συστήματα μονώσεων.
Ορισμένα σημεία που αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής:
• Πολύ μεγάλο ρόλο στην απόδοση της μόνωσης παίζει η σωστή τοποθέτηση της για την αποφυγή θερμογεφυρών που μπορεί να σχηματισθούν αλλά και τραυματισμού του θερμομονωτικού υλικού.
• Η θερμομόνωση πρέπει να προστατευθεί από το νερό , τις υγρασίες και την ηλιακή ακτινοβολία καθώς σε διαφορετική περίπτωση χάνονται όλες οι ευεργετικές ιδιότητές της.
• Η σωστή επιλογή του υλικού, αλλά και του απαιτούμενου πάχους καθώς και της θέσης, πρέπει να προσδιοριστεί με βάση τις ανάγκες κάθε κτηρίου, επιστημονικά και όχι «με το μάτι».

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε είδους μόνωση που χρειάζεστε (ας μην ξεχνάμε την υγρομόνωση και την ηχομόνωση) πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για μια σωστή μελέτη και μια σωστή κατασκευή.

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


8. Γιατί να αλλάξω κουφώματα;arrow down

Τα κουφώματα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κατασκευή επηρεάζοντας την θερμομονωτική και ηχομονωτική ικανότητα τού κελύφους και την αεροστεγανότητα και υδατοστεγανότητα της κατασκευής.

Τα παλαιά κουφώματα μπορούν να υποβαθμίσουν πολύ σημαντικά ένα κτήριο και από άποψη:
• Ενεργειακή (αποτελούν την ιδανική θερμογέφυρα από όπου χάνονται μεγάλα ποσά θερμότητας)
• Αισθήματος άνεσης στη χρήση (οπτική, ακουστική, θερμική άνεση)
• Ασφάλειας

Έτσι παρεμβαίνοντας είτε με αλλαγή υαλοπινάκων, είτε με αλλαγή κουφωμάτων, μπορούμε να βελτιώσουμε όλες τις παραπάνω παραμέτρους.
Τέλος, ενδεικτικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ένα παλαιό κούφωμα, με συντελεστή θερμοπερατότητας U>5W/m2K, λειτουργεί ως θερμογέφυρα σε έναν παλαιό τοίχο χωρίς μόνωση (U~2, 5W/m2K), πόσο μάλλον σε έναν μονωμένο τοίχο με U<1W/m2K.

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down


9. Τι να προσέξω στην επιλογή κουφωμάτων;arrow down

Σήμερα υπάρχει τεράστιο πλήθος επιλογών υλικών και συστημάτων που αφορούν τα κουφώματα.

Για μία σωστή επιλογή πρέπει να συνυπολογιστούν:
• Η χρήση του κτηρίου.
• Τα χαρακτηριστικά του υπόλοιπου κελύφους
• Ιδιαίτερες απαιτήσεις των χρηστών (πχ αυξημένη ασφάλεια, αυξημένη ηχομόνωση, αυξημένη ανακλαστικότητα υαλοπινάκων κτλ)

Ειδικά σε υπάρχοντα κτήρια οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται ιδιαίτερα μελετημένα για να μην εμφανιστούν προβλήματα (πχ υγρασίες λόγω πολύ μεγάλης αεροστεγανότητας σε κέλυφος προβληματικά μονωμένο ή μη σωστή χρήση των ηλιακών κερδών κτλ).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό για μια σωστή μελέτη και μία σωστή κατασκευή.

Πατήστε εδώ για να κλείσει το αναδυόμενο κείμενοarrow down

 

 

faq

Γιατί να μας επιλέξετε

why_choose_us

Ενεργειακή Αναβάθμιση

3d-Balkendiagramm - Energiesparen

Αυτονομία και Οικονομία στη Θέρμανση του σπιτιού σας

Κεφαλή Θερμοστατικήpig-bank-with-twenty-euros-isolated-on-white-background

Επικοινωνία

 Δ. Κυριακού 9,  Κηφισιά, 14562 

 Τηλ/Fax: 2106233889    

 Κιν: 6977151195,  6977056595

 Email: solutions@energyneers.gr

Facebook
Twitter